Splo?ni pogoji poslovanja spletne trgovine GOKA EUROPE so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu rastlin (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).


S spletno trgovino GOKA EUROPA upravlja podjetje GOKA EUROPA d. o. o., ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju: GOKA EUROPA).


Podatki o podjetju:

GOKA EUROPA d.o.o.

Kidri?eva ulica 19, 

5000 Nova Gorica

Slovenija, EU

ID za DDV: SI42165415

Mati?na ?tevilka: 3361926000 

Telefon: +39 04 8198 00 30

E-naslov: silvia@pancina.eu


To je rezultat dela projekta GOKA EUROPA, ki je potekal v obliki posvetovanja na začetku in koncu proizvodne verige ter je omogočil ustvarjanje novih delovnih mest s streho in skodelico.


Kupca zavezujejo splo?ni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega nakupa). Uporabnik je ob oddaji naročila vsaki posebej opozorjen na splo?ne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.


Vrste uporabnikov


Z registracijo na spletni strani GOKA EUROPA postanete ?lan. Pravico do nakupa v spletni trgovini GOKA EUROPA imajo tako registrirani ?lani kot tudi gostje, ki opravijo hitri nakup in se pred nakupom ne registrirajo.


Postopek prijave temelji na roku za prijavo po operaciji.


V zvezi z registracijo na področju varstva potrošnikov je treba opozoriti, da temu ni tako. Poleg informacij, ki jih vsebujejo priročniki in priročniki na internetu, so v priročnikih in priročnikih na profilu tudi zgodbe.


Dostopnost informacij


GOKA EUROPA se je s tem ukvarjala, tako kot se je ukvarjala s številnimi vprašanji, vključno z zagotavljanjem informacij:

(a) Identiteto podjetja (ime in sede? podjetja, mati? no in dav? tevilko).

(b) Kontakte podatke, ki uporabniku omogo? ajo hitro in u? inkovito komunikacijo s podjetjem (e-po? ta, telefon).

(c) Bistvene zna?ilnosti blaga oziroma storitev podjetja (vklju?no s poprodajnimi storitvami in garancijami).

(d) Dostopnost izdelkov podjetja (vsak izdelek, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku).

(e) Pogoje dostave izdelkov podjetja (ter na?in, kraj in rok dostave).

(f) Vse cene navedene v spletni trgovini podjetja morajo biti jasno in nedvoumno dolo?ene in razvidno mora biti prikazano, ali ?e vsebujejo davke in stro?ke prevoza, ter veljavnosti tega podatka.

(g) ni ga mogoče uporabljati na enak način kot druge vrste opreme.

(h) ?asovno veljavnost ponudbe podjetja.

(i) Rok, v katerem je ?e mo?no odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop; poleg tega tudi informacije o tem, ?e in koliko stane kupca vra?ilo izdelka podjetja.

(j) Pojasnilo postopka ob prito?bi, vklju?no z vsemi podatki o kontaktni osebi podjetja ali slu?bi za stike s kupci.


Ponudba artiklov in cene


Zaradi naradi narave poslovanja prek spleta se ponudba in cene v spletni trgovini GOKA EUROPA a?urirajo in spreminja pogosto ter hitro. 


Cena v spletni trgovini je enaka tako za registrirane ?lane kot za goste spletne trgovine. Vse cene so izra?ene v EUR in vsebujejo DDV (trgovec je dav?ni zavezanec) in tako kon?ne. Cene veljajo v trenutku oddaje naro?ila in nimajo vnaprej dolo?ene veljavnosti. Ponudba podjetja velja do preklica. Za vsa naroka veljajo cene, ki so navedene v spletni trgovini podjetja. Pri nakupu se upo?teva cena, ki velja ob potrdilu pla?ila. V primeru, da se cena artikla v ?asu obdelave naro?ila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil.


Naro v večerjah


Kupoprodajna pogodba med podjetjem GOKA EUROPA d.o.o. in kupcem je v spletni trgovini GOKA EUROPA sklenjena v trenutku, ko GOKA EUROPA kupcu poroči prvo elektronsko sporo?ilo o potrditvi njegovega naro?ila. Zato smo se odločili, da ustanovimo in ohranimo pisarno za gradnjo nove stavbe in ustvarimo novo strukturo za podjetje GOKA EUROPA d.o.o.


Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporo?ilo o statusu naro?ila) je v elektronski oblijena na stre?niku GOKA EUROPA in je potro?nikom na voljo na njihovo pisno zahtevo.


Na?ini pla?ila


Spletna trgovina GOKA EUROPA omogo?a naslednje na?ine pla?ila:

  • s pla?ilno oziroma kreditno kartico (Mastercard, Visa, Maestro) preko podjetja Afone Paiement,
  • s Paypalom na ra?un podjetja in
  • z obro?nim pla?ilom na 3 obroke s kreditno kartico (ob naro?ilu vsaj 75 ?).


Izdaja ra?una


GOKA EUROPA je nova različica umetniških in obrtnih del v formatu pdf na spletni strani e-naslov. 


Na razpolago je razčlenjena cena in vsi stroki v zvezi z nakupom. Kupec je dolţan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo nakupa. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdaje ra?unov ne upo?tevamo.


 


Kuponi


Promocijske kode oz. kuponi prinašajo različno ugodnosti pri nakupu in so navadno omejeni. Aktivno promocijsko kodo oz. kupon najdete na spletni strani podjetja, na dru'benih omre'jih podjetja, naslovni strani oglasnega sporo'ila, v e-obvestilih podjetja ali v drugih medijih.


Menjava promocijske kode oz. kupona za gotovino ni mogoča. Promocijska koda oz. kupon sta unovčiva le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti kupona, mora imetnik promocijske kode razliko doplačati. Vrednost nakupa mora biti vi?ja od vrednosti kupona.


Uporaba Kupona/Promocijske kode:


Izberite blago, ki ga ?elite kupiti in ga dodajte v ko?arico. Izberite na?in dostave, navedite naslov za dostavo in izberite na?in pla?ila.

V polje ?promocijska koda? ali ?kupon? vnesite promocijsko kodo ali kupon in potrdite tako, da kliknete na gumb ?unov? i kupon?.

Ko unovčite promocijsko kodo oz. kupon, se vrednost promocijske kode oz. kupona odtehta od cene va ega naro ila. Ostane znesek, ki ga je treba ?e poravnati. Nato samo ?e oddate spletno naro?ilo.


Postopek nakupa


Ko?arica


1. Izbira izdelka: V spletni trgovini GOKA EUROPA izberite izdelek in kliknite na povezavo ?Dodaj v ko? arico?. Sistem je na Češkem zelo uporaben, saj imamo pravico do njegove uporabe. Elita nam je omogočila izdelavo podatkovne zbirke "Nadaljuj na blagajno?" in sistema za uporabo na področju bloganja, tako da lahko izkoristimo potencial teh izdelkov.


2. Odstranitev izdelka iz nakupovalne ko?arice: V spletni trgovini GOKA EUROPA se v zgornjem desnem kotu, nahaja ikona nakupovalne ko?arice, v kateri se (po kliku na ikono) uporabniku prikažejo izdelki, ki so jih med brskanjem po spletni trgovini dodali v nakupovalno ko?arico. V primeru, da bi se povečalo število oseb, ki so sodelovale v razpravi o zaposlitvi, bi bilo treba z njimi opraviti posvetovanje o vprašanju zaposlitve v primeru zaposlitve, preden bi sodelovali v razpravi o zaposlitvi?odstrani? ali koli?ino izdelka s klikom na ? nastaviti koli?ino izdelka na 0 in nato ?e s klikom na ?Posodobi ko?arico? dokon?no potrdi svoje dejanje.


Blagajna


Za dokončanje naro?ila morate v ko?arici klikniti "Nadaljuj na blagajno? in izpolniti potrebna polja.


1. Naslov za dostavo: Posredovati morate zahtevane kontaktne podatke (ime, priimek, dr?ava, naslov, kraj, po?tno ?tevilko, e-mail naslov in tel. ?tevilko), ki jih potrebujemo za potrditev in zaklju?ek naro?ila ter dostavo izdelka.


2. Strošek dostave: Strošek dostave za Slovenijo zna?a 5 evrov. Dostavo zagotavlja podjetje Kelmar d.o.o.


3. Na?in pla?ila: Izbira se lahko med naslednjimi na?ini pla?ila: pla?ilo z debetno ali kreditno kartico, preko Paypala na ra?un podjetja in obro?no pla?ilo s kreditno kartico (velja za naro?ila nad 75 evrov).


4. Kuponi: ?e ima uporabnik veljaven kupon za popust ga vpi? e v ustrezno polje in klikne gumb